• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Torx Bit WERA 1/4 inch

Đầu vít hệ inch xuất xứ WERA Đức (Torx Bit 1/4 inch)

 

 Code   mm   mm
 packing
 05209890001   TX 3   50   2"   2.3   10
 05209891001    TX 4   50   2"   2.3   10
 05160952001   TX 5   50   2"   2.0   10
 05160959001    TX 6   50   2"   2.0   10
 05134770001   TX 6   50   2"   -   10
 05134771001   TX 7   50   2"   -   10
 05134772001   TX 8   50   2"   2.8   10
 05134773001   TX 10   50   2"   -   10

 

 Code   mm   mm packing
05060050001    TX 10 BO   89   3 1/2"   4.0   10
05060051001   TX 15 BO   89   3 1/2"   4.0   10
05059702001    TX 20 BO   89   3 1/2"   4.5   10
05059703001   TX 25 BO   89   3 1/2"   5.5   10
05060054001    TX 30 BO   89   3 1/2"   6.0   10

Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Bộ chuyển đổi 7790/1 dùng để hàn
Liên hệ

Bộ chuyển đổi 7790/1 dùng để hàn

Đầu chuyển đổi 7779/2
Liên hệ

Đầu chuyển đổi 7779/2

Đầu chuyển đổi 7779/1
Liên hệ

Đầu chuyển đổi 7779/1

Đầu cờ lê 7786 TORX®
Liên hệ

Đầu cờ lê 7786 TORX®

partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2015 Yurutech Việt Nam. All rights reserved. Design by Nina Co.,LTd Online: 2  Total: 488019
Hotline: 098 353 7667
Email:
an@yuritechvietnam.com