• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Cần xiết lực Tohnichi

Cần xiết lực Tohnichi 

nch Size Width Model                                                                                                                                                                                                             Accuracy ±3%

Model Torque Range Effective Lgth. Overall Lgth. Weight Approx .
Body Size X Width(in) Min.-Max. in. in. lb.
SP8N X 3/8 in.lbs
15-70
5 1/8 7 3/32 11/32
SP19N X 1/2 30-150 6 7/32 8 1/4 7/16
SP19N X 9/16 30-150 6 7/32 8 1/4 7/16
SP38N X 9/16 70-330 7 9/16 10 1/32 25/32
SP38N X 5/8 70-330 7 9/16 10 1/32 25/32
SP38N X 11/16 70-330 7 9/16 10 1/32 25/32
SP67N X 11/16 110-575 10 1/4 12 25/32 1 1/8
SP67N X 3/4 110-575 10 1/4 12 25/32 1 1/8
SP67N X 13/16 110-575 10 1/4 12 25/32 1 1/8
SP120N X 3/4 165-870 13 15 9/16 1 21/32
SP120N X 13/16 165-870 13 15 9/16 1 21/32
SP120N X 7/8 165-870 13 15 9/16 1 21/32
SP220N X 15/16 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP220N X 1 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP220N X 1-1/16 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP220N X 1-1/8 390-1735 20 5/32 22 27/32 3 3/32
SP420N X 1-1/4 780-3650 29 29/32 33 1/8 7 9/32
SP420N X 1-5/8 780-3650 29 29/32 33 1/8 7 9/32
SP420N X 1-3/8 780-3650 29 29/32 33 1/8 7 9/32

 

Metric Size Width Model                                                                                                                                                                                                               Accuracy ±3%

Model with Grip Model with Metal Handle. Torque Range Head O.W.

Thickness
Overall Lgth. [L] Weight Approx .

Adjusting Tool

(sold separately)

Body Size X Width(mm) S.I. METRIC mm mm kg  
SP2NX5.5 -- N.m
0.4-2
kgf.cm
4-20
23 X 5 180 0.15 #311 (A-2)
SP2NX7 --
SP2NX8 --
SP2NX10 --
SP2NX12 -- 25 X 5.5
SP2NX13 -- 185
SP2NX17 -- 28 X 6 190
SP2NX19 -- 29 X 8 195
SP8NX7 -- 1.5-8 15-80 23 X 5 180
SP8NX8 --
SP8NX9 --
SP8NX10 --
SP8NX12 -- 25 X 8
SP8NX13 -- 185
SP8NX19 -- 29 X 8 195
SP8NX24 -- 34 X 8
SP8NX27 -- 40 X 8 200
SP19NX10 SP19NX10-MH 3.5-19 35-190 27 X 6.5 210 (206) 0.20
SP19NX11 SP19NX11-MH
SP19NX12 SP19NX12-MH 30 X 6.5
SP19NX13 SP19NX13-MH
SP19NX14 SP19NX14-MH
SP19NX17 SP19NX17-MH 31 X 8 220 (216)
SP19NX19 SP19NX19-MH 33 X 8
SP19NX21 SP19NX21-MH 35 X 8
SP19N-1X10 SP19N-1X10-MH 24 X 12 215 (211)
SP19N-2X10 SP19N-2X10-MH 24 X 20
SP19N-3X10 SP19N-3X10-MH 24 X 15
SP38NX8 SP38NX8-MH 8-38 80-380 31 X 8 250 (245) 0.35 #312 (A-3)
SP38NX9 SP38NX9-MH 255 (250)
SP38NX10 SP38NX10-MH 250 (245)
SP38NX11 SP38NX11-MH 35 X 8 255 (250)
SP38NX12 SP38NX12-MH
SP38NX13 SP38NX13-MH
SP38NX14 SP38NX14-MH
SP38NX16 SP38NX16-MH 38 X 8
SP38NX17 SP38NX17-MH
SP38NX19 SP38NX19-MH
SP38NX22 SP38NX22-MH 41 X 8 270 (265)
SP38NX24 SP38NX24-MH 43 X 8
SP38NX27 SP38NX27-MH 45 X 8
SP38N-1X10 SP38N-1X10-MH 24 X 12 250 (245)
SP38N-2X10 SP38N-2X10-MH 25 X 20
SP38N-3X10 SP38N-3X10-MH 24 X 15
SP67NX14 -- 13-67 130-670 45 X 10 320 0.5
SP67NX16 --
SP67NX17 --
SP67NX18 --
SP67NX19 --
SP67NX21 -- 325
SP67NX22 --
SP67NX24 -- 46 X 11 330
SP67NX27 -- 50 X 11
SP67NX29 --
SP67NX30 -- 52 X 11 335
SP67NX32 -- 54 X 11
SP67NX33.3 -- 57 X 11
SP120N2X14 SP120N2X14-MH 24-120 240-1200 45 X 10 360 (359) 0.75

After March 2014 Models use #930

Previous Models Used #313 (A-4)

SP120N2X17 SP120N2X17-MH 362 (361)
SP120N2X18 SP120N2X18-MH 51 X 11 364 (364)
SP120N2X19 SP120N2X19-MH 365 (364)
SP120N2X21 SP120N2X21-MH 368 (367)
SP120N2X22 SP120N2X22-MH 368 (367)
SP120N2X23 SP120N2X23-MH 369 (368)
SP120N2X24 SP120N2X24-MH 369 (368)
SP120N2X27 SP120N2X27-MH 53 X 15 370 (369)
SP120N2X30 SP120N2X30-MH 56 X 15 373 (373)
SP160N2X19 SP160N2X19-MH 30-160 300-1600 52 X 13 368 (367) 0.95
SP160N2X21 SP160N2X21-MH
SP160N2X22 SP160N2X22-MH 56 X 13
SP160N2X24 SP160N2X24-MH 369 (369)
SP160N2X26 SP160N2X26-MH 373 (373)
SP160N2X27 SP160N2X27-MH
SP160N2X41 SP160N2X41-MH 70 X 15 386 (386)
SP220N2X19 SP220N2X19-MH 45-220 450-2200 60 X 15   1.4
SP220N2X22 SP220N2X22-MH
SP220N2X24 SP220N2X24-MH 65 X 15  
SP220N2X27 SP220N2X27-MH  
SP220N2X29 SP220N2X29-MH  
SP220N2X30 SP220N2X30-MH 63 X 15  
SP220N2X32 SP220N2X32-MH 65 X 15  
SP220N2X34 SP220N2X34-MH 67 X 15  
SP220N2X36 SP220N2X36-MH 72 X 15  
SP310N2X22 SP310N2X22-MH 65-310 650-3100 60 X 16   1.6
       
SP310N2X24 SP310N2X24-MH 62 X 16  
SP310N2X27 SP310N2X27-MH 66 X 16  
SP310N2X30 SP310N2X30-MH 72 X 16  
SP310N2X32 SP310N2X32-MH  
SP310N2X41 SP310N2X41-MH 81 X 15  
SP310N2X46 SP310N2X46-MH 86 X 15  
-- SP420NX27 90-420 900-4200 78 X 18 840 3.3 #315 (A-6)
-- SP420NX30
-- SP420NX32
-- SP420NX34
-- SP420NX35
-- SP420NX36
-- SP560NX30 130-560 1300-5600 81 X 19 995 4.0
-- SP560NX32 83 X 19
-- SP560NX36 87 X 19 1000
-- SP560NX46 97 X 19 1005 4.5
-- SP560NX55 104 X 19 1010

 

   
     
 

Dimensions

cần xiết lực

 
   

 

Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Cờ Lê Lực
Liên hệ

Cờ lê lực hay còn được gọi là cần chỉnh lực, cần siết lực được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp như sản xuất thép, cầu đường, dầu khí, công nghiệp cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy. Bài viết này mong giúp bạn chọn lựa cờ lê lực hiệu quả .

Tua vít lực RTDLS/ RNTDLS TOHNICHI
Liên hệ

Tua vít lực RTDLS TOHNICHI là sản phẩm đến từ thương hiệu TOHNICHI Nhật Bản .
Model: RTDLS, TNTDLS
Xuất xứ : Nhật Bản
Hãng sản xuất: TOHNICHI
Bảo hành : 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Tô Vít Lực Điện Tử TOHNICHI STC50CN-G
Liên hệ

Tô vít lực (Tua vít , Tuốc nơ vít) điện tử TOHNICHI STC50CN-G là sản phẩm đến từ thương hiệu TOHNICHI Nhật Bản.
Model: STC50CN2-G
Xuất xứ : Nhật Bản
Hãng sản xuất: TOHNICHI
Bảo hành : 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Tua vít lực TOHNICHI
Liên hệ

Tua vít lực TOHNICHI RTD, LTD, RNTD  Nhật Bản

Mã sản phẩm: RTD60CN,RTD120CN(with Resin Grip)

Thương hiệu: TOHNICHI

Bảo hành: 12 tháng 

Xuất xứ: Nhật Bản

 

 

partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2015 Yurutech Việt Nam. All rights reserved. Design by Nina Co.,LTd Online: 41  Total: 205959
Hotline: 098 353 7667
Email:
an@yuritechvietnam.com