• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nexo - Head Nutrunner

1. Angel Head Nutrunner NXA

 

NXA011S-36V: 3,0 - 11 Nm, 850 rpm                       NXA030S-36V: 9,0 - 30 Nm, 310 rpm                           NXA0100S-36V: 30 - 100 Nm, 80 rpm

NXA015S-36V: 3,0 - 15 Nm, 600 rpm                      NXA050S-36V: 15 - 50 Nm, 185 rpm

                                                                                  NXA065S-36V: 20 - 65 Nm, 135 rpm

                                                                 

                    

 

2. Pistolgrip nutrunner NXP and VarioLineNXV

 

NXP012QD-36V: 1,8 - 12 Nm, 880 rpm                                                                    NXV012T-36V: 1,8 – 12 Nm, 880 rpm

                                        

Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Test
Liên hệ

Test

Liên hệ

sdfsdf

Thiết bị truy cập
Liên hệ

Thiết bị truy cập

Vòng màu các loại
Liên hệ

Vòng màu các loại

partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2015 Yurutech Việt Nam. All rights reserved. Design by Nina Co.,LTd Online: 19  Total: 2431356
Hotline: 098 353 7667
Email:
an@yuritechvietnam.com