• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Cờ lê lực Tohnichi QLLS/ CLLS/ PQLLS/ PCLLS/ TIQLLS

Cờ lê lực Tohnichi

 
QL (Basic Tool Specs) CL (Basic Tool Specs) PQL (Basic Tool Specs)
Adjustable with Rachet Head l Weight Adjustable with Interchangeable Head l Weight PreLock with Ratchet Head l Weight
S.I. Model Metric Mode mm kg S.I. Model Metric . Model mm kg S.I. Model Metric Model mm kg
QLLS25N 225QL3LS 31 0.42 CLLS25N X 10D 225CL3LS 59 0.39 PQLMS10N 100PQLMS    
PQLMS15N 150PQLMS    
QLLS50N 450QL3LS 49 0.62 CLLS50N X 12D 450CL3LS 79 1.54 PQLLS25N 225PQLLS 34 0.39
QLLS100N4 900QL4LS 81 0.86 CLLS50N X 15D 500CL3LS 89 PQLLS50N 450PQLLS 49 0.57
QLLS140N 1400QL3LS 101 0.96 CLLS100N X 15D 900CL3LS 121 0.69 PQLLS100N4 900PQLLS 81 0.82
QLLS200N4 1800QL4LS 179 1.57 CLLS140N X 15D 1400CLL3LS 136 0.84 PQLLS140N 1400PQLLS 101 0.92
QLLS280N 2800QL3LS 249 2.47 CLLS200N X 19D 1800CL3LS 224 1.37 PQLLS200N4 1800PQL4LS 179 1.57
QLLS420N 4200QL2LS 449 4.07 CLLS280N X 22D 2800CL3LS 309 2.17 PQLLS280N 2800PQLLS 249 2.47
QL-MH (Basic Tool Specs) CLLS420N X 22D 4200CL2LS 499 3.57 PQLLS420N 4200PQLLS 449 407
Adjustable with Ratchet Head Metal Handle CL-MH (Basic Tool Specs)  
QLMS2N-MH 20QLMS-MH 32 0.35 Adjustable with Interchangeable Head with Metal Handle
QLMS5N-MH 50QLMS-MH     CLMS2NX8D-MH 20CLMS-MH
QLMS10N-MH 100QLMS-MH     CLMS5NX8D-MH 50CLMS-MH
QLMS15N4-MH 150QLMS-MH     CLMS10NX8D-MH 100CLMS-MH
  CLMS15DX8D-MH

150CLMS-MH

 

PCL (Basic Tool Specifications) TIQL(E) (Basic Tool Specifications
Adjustable with Interchangeable Head l Weight Titainium Light Weight Version Adjustable with Ratche Head l Weight
S.I. Model Metric Model mm kg S.I. Model Metric Model mm kg
PCLMS10NX8D 100PCLMS     TiQLLS180N 1800TIQLLS 179 1
PCLMS15NX8D 150PCLMS     TiLQLLS180N 1800TILQLLS 1.1
PCLLS25N X 10D 225PCLLS 59 0.39 TiEQLLS360N 3600TIEQLLS 351 2.5
PCLLS50N X 12D 450PCLLS 79 0.49  
PCLLS50N X 15D 500PCLLS
PCLLS100N X 15D 900PCLLS 89 0.65  
PCLLS140N X 15D 1400PCLLS 121 0.8
PCLLS200N X 19D 1800PCLLS 136 1.47
 
   

 

Cờ lê lực Tohnichi

 

 

 

 

 

Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Cờ lê lực Tohnichi PQLZ
Liên hệ

Tên sản phẩm: Cờ lê lực Tohnichi PQLZ

Mã sản phẩm: PQLZ

Thương hiệu: Tohnichi

Xuất xứ: Tohnichi Nhật Bản

Trình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 năm

Ý trưởng cho việc sử dụng trong môi trường điện, có khả năng cách điện đến 1000kv

Giao hàng miễn phí toàn quốc

 

 

Cờ lê lực Tohnichi QSPCA
Liên hệ

 Sản Phẩm: Cờ lê lực Tohnichi  QSPCA

Thương Hiệu: Tohnichi

Nguồn gốc xuất xứ: Nhật Bản

Thông tin sản phẩm:dãy lực rộng  2 đến 70 c-N, tạo lực trược  khi quá lực.

Chống  tĩnh điện, thích hợp sử dụng trong môi trường liên quan đến điện.

Cờ lê lực Tohnichi NSP
Liên hệ

Cờ lê lực Tohnichi NSP được sử dụng để xiết vặn óc vít,  bulong với kích thước nhỏ  có dãy lực từ 0.2 đến 4 c.N . Được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp xiết vặn các thiết bị như ô tô, xe máy .

Cờ Lê Lực
Liên hệ

Cờ lê lực hay còn được gọi là cần chỉnh lực, cần siết lực được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp như sản xuất thép, cầu đường, dầu khí, công nghiệp cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy. Bài viết này mong giúp bạn chọn lựa cờ lê lực hiệu quả .

partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2015 Yurutech Việt Nam. All rights reserved. Design by Nina Co.,LTd Online: 20  Total: 233071
Hotline: 098 353 7667
Email:
an@yuritechvietnam.com